Sense Arena

Sense Arena je celosvetovo uznávaná tréningová platforma vo virtuálnej realite, ktorá prináša mnoho možností tréningu a podporuje rozvoj hráčskych/brankárskych schopností.

ČO JE SENSE ARENA?

Vedľa stále dokonalejšej fyzickej prípravy športovca ovplyvňuje jeho výkon rovnako vysokou mierou i jeho hlava. To, ako je hráč / brankár rýchly v rozhodovaní, akú má priestorovú orientáciu, ako vie oddeliť pohyb hornej a spodnej časti tela, ako číta hru, je rovnako dôležité , ako jeho fyzička. Sense Arena rozvíja kognitívne funkcie, špecifické motorické schopnosti a najhlavnejšie aj herné myslenie! Trénerom Sense Arena poslúži , ako diagnostický nástroj, ktorý vytvorí určitý “sken” hráča, práve z jeho zručností, ktoré sa len veľmi ťažko doteraz merali pomocou počítačových cvičení, nesúvisiacich so športovým výkonom. Tréning , ale aj diagnostika sú pripravené pre hráčov, ako aj brankárov od veku 10 rokov a viac. Pomocou Sense Arena diagnostiky, viete zistiť svoje silné a slabé stránky, či z pohľadu priestorového videnia , alebo rýchlosti reakcie v simulovaných tréningových , ale aj herných podmienkach. Následne vám vytvoríme tréningový program špeciálne na mieru, iba pre vás. Sense Arena je taktiež využívaná v najmodernejších centrách po celom svete. Výraznou mierou ju využívajú aj kluby NHL, ako Vegas Golden Knight a LA Kings.

OTVÁRACIE HODINY

PO - ŠT: 8:00-20:00 (na objednávku)

Piatok: 8:00-18:00 (na objednávku)

Sobota: 8:00-13:00 (na objednávku)

Nedeľa: 8:00-17:00 (na objednávku)

Marie Curie-Sklodowskej 1/A

(Zimný štadión HC Petržalka 2010)

851 01 Bratislava, Slovensko